Onbeperkt heffen Erfbelasting bij inkeer niet meer mogelijk

Bij inkeer ten aanzien van tegoeden in het buitenland is er een verlengde termijn tot 12 jaar voor heffing, nog afgezien van de op te leggen boete over de dan verschuldigde bedragen.

Voor de Erfbelasting geldt die termijn echter niet, althans de termijn als zodanig is niet duidelijk in de wet opgenomen. Als er werd ingekeerd werd er binnen de Inkomstenbelasting wetgeving tot 12 jaar nagevorderd.

Indien de tegoeden in het buitenland ontstaan waren door een verkrijging van een erfenis, dan werd daarover door de Belastingdienst nog de Erfbelasting geheven met daarbij de rente. Al was de verkrijging 40 jaar geleden, dan nog werden er aanslagen opgelegd.

Inmiddels heeft de Hoge Raad bepaald dat dit niet mag en dat ook voor de Erfbelasting de 12 jaarstermijn moet worden aangehouden. Hier zijn dus nog mogelijkheden om Erfbelasting aanslagen die na inkeer zijn betaald te bestrijden.


Uitfasering pensioen in eigen beheer

Vanaf april is het mogelijk om de opgebouwde reserve voor een pensioen in eigen beheer in de besloten vennootschap af te kopen.

Er wordt een korting gegeven van 34,5%. Over dat bedrag is geen belasting verschuldigd.

Dit kan uitermate gunstig uitpakken als de voorwaarden goed gevolgd worden. Ook een mogelijk om bijvoorbeeld een rekening courant schuld af te lossen.

Een goede optie als voldaan wordt aan de bepalingen van zowel de wet Loonbelasting, Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting.


Modelcontracten voor ZZP-ers in de zorg

Voor ZZP-ers in de zorg is het alsnog mogelijk dat er zorg wordt verleend via bemiddeling van een zorginstelling zonder dat een VAR/WUO daardoor in gevaar komt.
Het moet dan gaan om beperkte zorg ten opzichte van totale dienstverlening van de ZZP-er en er moet gebruik worden gemaakt van het goedgekeurde modelcontract.


Defiscalisering vruchtgebruik

Afhankelijk van een testament en scheiding en deling van een boedel wordt in bepaalde vruchtgebruik situaties bij de langst levende de volledige waarde van de bezittingen in aanmerking genomen.
Dit wordt dan tot Box III gerekend terwijl de zogenaamde bloot eigendom bij een erfgenaam (kind) niet tot Box III wordt gerekend.
Een vereiste is dan wel dat een recht van vruchtgebruik tijdig is gevestigd.


Belastingvrije schenkingen tot € 100.000,= weer mogelijk

Vanaf 2017 is het weer mogelijk om onbelast € 100.000,= te schenken.

Let op! Er zijn beperkende voorwaarden van kracht.

Het hoogste rendement met deze vrijstelling is te behalen door zogenaamde derden schenkingen.

Box III rendement ontvangen rente te hoog.

Maak bezwaar tegen de rendementsberekening voor Box III. Er is nog een procedure aanhangig in Hoger Beroep.
Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat binnen 2 jaar het stelsel van belasting berekening in Box III op de schop zal gaan en naar alle waarschijnlijkheid nog ingewikkelder zal worden.


Leegwaarderatio onverbindend?

Voor woningen waarvan de waarde in Box III moet worden opgegeven kan in bepaalde gevallen af worden geweken van de leegwaarderatio.
Daarmee kunnen aanzienlijke besparingen in deze Box worden gerealiseerd.


Belastingvrije schenkingen tot € 100.000,= weer mogelijk.

Vanaf 2017 is het weer mogelijk om onbelast € 100.000,= te schenken. Let op! Er zijn beperkende voorwaarden van kracht.

Het hoogste rendement met deze vrijstelling is te behalen door zogenaamde derden schenkingen.

Box III rendement ontvangen rente te hoog.

Maak bezwaar tegen de rendementsberekening voor Box III. Er is nog een procedure aanhangig in Hoger Beroep.
Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat binnen 2 jaar het stelsel van belasting berekening in Box III op de schop zal gaan en naar alle waarschijnlijkheid nog ingewikkelder zal worden.


Defiscalisering vruchtgebruik

Afhankelijk van een testament en scheiding en deling van een boedel wordt in bepaalde vruchtgebruik situaties bij de langst levende de volledige waarde van de bezittingen in aanmerking genomen.
Dit wordt dan tot Box III gerekend terwijl de zogenaamde bloot eigendom bij een erfgenaam (kind) niet tot Box III wordt gerekend.
Een vereiste is dan wel dat een recht van vruchtgebruik tijdig is gevestigd.


Modelcontracten voor ZZP-ers in de zorg

Voor ZZP-ers in de zorg is het alsnog mogelijk dat er zorg wordt verleend via bemiddeling van een zorginstelling zonder dat een VAR/WUO daardoor in gevaar komt.
Het moet dan gaan om beperkte zorg ten opzichte van totale dienstverlening van de ZZP-er en er moet gebruik worden gemaakt van het goedgekeurde modelcontract.


Leegwaarderatio onverbindend?

Voor woningen waarvan de waarde in Box III moet worden opgegeven kan in bepaalde gevallen af worden geweken van de leegwaarderatio.
Daarmee kunnen aanzienlijke besparingen in deze Box worden gerealiseerd.