Modelcontracten voor ZZP-ers in de zorg

Voor ZZP-ers in de zorg is het alsnog mogelijk dat er zorg wordt verleend via bemiddeling van een zorginstelling zonder dat een VAR/WUO daardoor in gevaar komt.
Het moet dan gaan om beperkte zorg ten opzichte van totale dienstverlening van de ZZP-er en er moet gebruik worden gemaakt van het goedgekeurde modelcontract.


Belastingvrije schenkingen tot € 100.000,= weer mogelijk

Vanaf 2017 is het weer mogelijk om onbelast € 100.000,= te schenken.

Let op! Er zijn beperkende voorwaarden van kracht.

Het hoogste rendement met deze vrijstelling is te behalen door zogenaamde derden schenkingen.

Box III rendement ontvangen rente te hoog.

Maak bezwaar tegen de rendementsberekening voor Box III. Er is nog een procedure aanhangig in Hoger Beroep.
Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat binnen 2 jaar het stelsel van belasting berekening in Box III op de schop zal gaan en naar alle waarschijnlijkheid nog ingewikkelder zal worden.


Leegwaarderatio onverbindend?

Voor woningen waarvan de waarde in Box III moet worden opgegeven kan in bepaalde gevallen af worden geweken van de leegwaarderatio.
Daarmee kunnen aanzienlijke besparingen in deze Box worden gerealiseerd.