Uitfasering pensioen in eigen beheer

Vanaf april is het mogelijk om de opgebouwde reserve voor een pensioen in eigen beheer in de besloten vennootschap af te kopen.

Er wordt een korting gegeven van 34,5%. Over dat bedrag is geen belasting verschuldigd.

Dit kan uitermate gunstig uitpakken als de voorwaarden goed gevolgd worden. Ook een mogelijk om bijvoorbeeld een rekening courant schuld af te lossen.

Een goede optie als voldaan wordt aan de bepalingen van zowel de wet Loonbelasting, Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting.