Welkom bij van der Tak Auditors en Belastingadviseurs.

Van der Tak Auditors en Belastingadviseurs is ruim 60 jaar geleden begonnen als een Register Accountantskantoor en heeft daarna een adviespraktijk ontwikkeld die zich voornamelijk richt op midden- en kleinbedrijf (MKB) en vermogende particulieren.

Er is nu geen Registeraccountantspraktijk meer en worden uitsluitend samenstellingsverklaringen afgegeven. Daarnaast is het duidelijk dat de na afloop opgestelde jaarrekening feitelijk niets meer toevoegt en op dat moment ook geen direct nut meer heeft. De nadruk is steeds meer komen te liggen op begeleiding en advisering vooraf met betrekking tot mogelijke bedrijfsrisico’s en ontwikkelingen van juridische en fiscale aard. Daarvoor is het specialisme benodigd van een fiscaal of bedrijfsjurist om dergelijke risico’s te onderkennen en tijdig bij te sturen waar dat nodig is en niet achteraf, want dan is het vaak te laat.

Onbeperkt heffen Erfbelasting bij inkeer niet meer mogelijk

Bij inkeer ten aanzien van tegoeden in het…

Read More

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Vanaf april is het mogelijk om de opgebouwde…

Read More

Modelcontracten voor ZZP-ers in de zorg

Voor ZZP-ers in de zorg is het alsnog…

Read More

Defiscalisering vruchtgebruik

Afhankelijk van een testament en scheiding…

Read More

Fiscale en bedrijfsjuridische ondersteuning en begeleiding .

De fiscale en bedrijfsjuridische ondersteuning en begeleiding zijn dan ook de kerntaken geworden van het kantoor. In onze begeleiding van MKB klanten gaan wij ervan uit dat de ondernemer zich moet kunnen richten op zijn ondernemingsactiviteiten en zo min mogelijk negatieve energie moet steken in bijkomende zaken zoals administratie en het doorgronden van de steeds groeiende en steeds ingewikkelder wordende wet en regelgeving op binnenlands- en Europees niveau.

Een logische stap is daarom geweest om middels een goede administratie de rapportages te verwerken via de grondslagen voor de Taxonomie die nu van overheidswege wordt ingevoerd. Door deze werkwijze wordt een hoop lucht gehaald uit het klassieke accountantswerk achteraf, zodat kosten voor rapportages op een lager niveau zijn gebracht. Vanwege de vertrouwelijkheid van de werkzaamheden beschikt van der Tak over een eigen interne server met beveiliging, zodat diverse data niet in de cloud worden verwerkt.

 • Samenstelling van jaarrekeningen, enkelvoudig en geconsolideerd.
 • Opmaak winstaangifte voor IB-ondernemers (ZZP-ers).
 • Algehele verwerking van bedrijfsadministraties.
 • Verwerking van bedrijfsadministraties (ook online).
 • Uitwerking van tussentijdse overzichten en rapportages voor diverse doeleinden.
 • Salarisadministraties.
 • Aanpassing bestaande administraties aan RGS en XBRL standaarden.

Advisering

 • Bedrijfsstructuur in een besloten vennootschap of als zelfstandig ondernemer
 • Opzet van meervoudige B.V. structuren met een holding
 • Samenwerkinigsvormen van zelfstandigen in vennootschappen onder firma, maatschappen en andere mogelijke combinaties’
 • Bedrijfsovernames en opvolging binnen familiebedrijven
 • Estate planning (successie opvolging)

Fiscaal juridisch advies

 • Oprichting besloten vennootschappen (holdings) , vennootschappen onder firma en maatschapscontracten
 • Analyse van de bedrijfsrisico’s van de ondernemingsvorm en minimalisering van deze risico’s
 • Formalisering van arbeidsstructuren en de daarbij behorende contractsvormen
 • Afstemming van en opstelling van contracten met betrekking tot de diverse bedrijfsactiviteiten
 • Afstemming van juridische feiten tussen de diverse wetten
 • Begeleiding fiscaal strafrechtelijke en economisch strafrechtelijk procedures en rechtszaken

Fiscale aangiften

 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting (box 1, 2 en 3)
 • Dividendbelasting
 • Schenking- en erfbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Winstaangifte ZZP-ers
 • Bedrijfsdoorlichting
 • Inventarisatie van bedrijfsrisico’s en analyse daarvan
 • Interne bedrijfsorganisatie
 • Administratieve organisatie
 • Fusies, acquisities en management buy-out
 • Emigratie en immigratie met fiscale aspecten
 • Rulings
 • 30% regeling expats
 • Internationale holding en deelnemingsfaciliteiten
 • Advanced pricing agreements
 • Toepassing Natuurschoonwet
 • Bezwaarprocedures en procedures bij de Raad van State
 • Juridische begeleiding
 • Administratief beheer

Anders dan accountants.

In de achterliggende 60 jaren heeft van der Tak Auditors en Belastingadviseurs zich ontwikkelt tot een dienstverlener op fiscaal, juridisch en administratief gebied.

Doordat al meer dan 30 jaar geleden is begonnen met investeren in computers en software die was gebaseerd op het Internationale decimale rekeningenstelsel kon het traditionele accountants handwerk worden vermeden en sluiten de werkzaamheden en procedures nu al volledig aan op het nieuw in te voeren referentie grootboekschema (RGS) dat wordt gebruikt voor het geautomatiseerde Standard Business Reporting (SBR) pakket dat door de Belastingdienst en overige overheidsdiensten wordt gebruikt, alsmede het CBS, Kamer van Koophandel, banken etc.

Belastingplichtige en ondernemer ontkomen er niet aan om deze standaarden “verplicht” te hanteren. Deze complexe en tijdrovende werkzaamheden nemen wij onze cliënten volledig uit handen.

Er wordt gewerkt met korte lijnen en het liefst wordt direct en persoonlijk contact onderhouden om goed en volledig inzicht te krijgen in de situatie en de wensen van onze klanten. Daarvoor is een landelijke dekking en ook is er nog een zogenaamde International desk voor expats.

Voor onze diensten zijn wij aangesloten bij de NOVAK (Nederlandse Organisatie Van Accountants Kantoren) voor de werkzaamheden worden standaard voorwaarden gehanteerd en het prijsniveau is marktconform.

Vermeld dient verder te worden dat geen werkzaamheden worden verricht voor Horeca of aanverwante bedrijven.