Onbeperkt heffen Erfbelasting bij inkeer niet meer mogelijk

Bij inkeer ten aanzien van tegoeden in het buitenland is er een verlengde termijn tot 12 jaar voor heffing, nog afgezien van de op te leggen boete over de dan verschuldigde bedragen.

Voor de Erfbelasting geldt die termijn echter niet, althans de termijn als zodanig is niet duidelijk in de wet opgenomen. Als er werd ingekeerd werd er binnen de Inkomstenbelasting wetgeving tot 12 jaar nagevorderd.

Indien de tegoeden in het buitenland ontstaan waren door een verkrijging van een erfenis, dan werd daarover door de Belastingdienst nog de Erfbelasting geheven met daarbij de rente. Al was de verkrijging 40 jaar geleden, dan nog werden er aanslagen opgelegd.

Inmiddels heeft de Hoge Raad bepaald dat dit niet mag en dat ook voor de Erfbelasting de 12 jaarstermijn moet worden aangehouden. Hier zijn dus nog mogelijkheden om Erfbelasting aanslagen die na inkeer zijn betaald te bestrijden.