Defiscalisering vruchtgebruik

Afhankelijk van een testament en scheiding en deling van een boedel wordt in bepaalde vruchtgebruik situaties bij de langst levende de volledige waarde van de bezittingen in aanmerking genomen.
Dit wordt dan tot Box III gerekend terwijl de zogenaamde bloot eigendom bij een erfgenaam (kind) niet tot Box III wordt gerekend.
Een vereiste is dan wel dat een recht van vruchtgebruik tijdig is gevestigd.


Modelcontracten voor ZZP-ers in de zorg

Voor ZZP-ers in de zorg is het alsnog mogelijk dat er zorg wordt verleend via bemiddeling van een zorginstelling zonder dat een VAR/WUO daardoor in gevaar komt.
Het moet dan gaan om beperkte zorg ten opzichte van totale dienstverlening van de ZZP-er en er moet gebruik worden gemaakt van het goedgekeurde modelcontract.


Leegwaarderatio onverbindend?

Voor woningen waarvan de waarde in Box III moet worden opgegeven kan in bepaalde gevallen af worden geweken van de leegwaarderatio.
Daarmee kunnen aanzienlijke besparingen in deze Box worden gerealiseerd.