Giften

Giften aan culturele instellingen kunnen tot 1 januari 2018 worden gedaan met de extra aftrek (multiplier giftenaftrek). Dat is een jaar extra voor de verhoging.

Culturele (ANBI) instellingen komen hiervoor in aanmerking. De bedragen kunnen in de inkomstenbelasting met 25% en in de vennootschapsbelasting met 50% worden verhoogd.


Eenmalige extra inkomsten uit de B.V.

Na invoering van de zogenaamde Flex B.V. wetgeving is er de mogelijkheid het aandelen kapitaal aan te passen. De B.V. kan zijn aandelen kapitaal in trekken en uitkeren aan de aandeelhouders.
Let wel op dat er een hoofdelijke aansprakelijkheidstermijn geldt van 5 jaren.
Er moet dus risico mijdend te werk worden gegaan.


Leven testament

Een dergelijke testament vorm ziet toe op regelingen tijdens uw leven.
Dit kan van belang zijn voor oudere alleenstaanden. Indien er geen familieleden zijn of direct betrokkenen die op kunnen komen voor de zorgbelangen als dat nodig is, dan kan dat tot zeer ongewenste persoonlijke situaties leiden door het ingrijpen van instanties.

Verder is dit ook voor belang van ondernemers ( in de besloten vennootschap sfeer en ZZP-ers ).
In feite is dat testament dan een handleiding voor wat er dient te gebeuren indien de ondernemer plotseling weg valt.


Belang van WOZ

Ga goed na of de WOZ aanslag niet te hoog is.
Dat scheelt niet alleen voor de bijtelling in de Inkomstenbelasting voor de eigen woning regeling of in Box III, maar door koppelingen zijn er een aantal heffingen die ook aan deze waarde worden opgehangen en sinds een jaar wordt de erfbelasting automatisch over de WOZ waarde geheven. Vooral dat laatste kan fors belasting extra kosten als die waarde te hoog is.


Werkkostenregeling 2014

Recent is er besloten om de werkkostenregeling die de huidige (kantine) regeling moet gaan vervangen voor werknemers, nog niet zal worden ingevoerd in 2014. Deze werkkostenregeling bestaat uit een vast percentage van de loonsom dat alle andere vergoedingen voor werknemers in een keer zou moeten vervangen.

In de praktijk blijkt 1,5% van de fiscale loonsom veel te mager. Daarnaast zijn er uitzonderingen, waardoor het feitelijk zeer ingewikkeld wordt in plaats van eenvoudiger. Daarom is de invoering van deze regeling voorlopig met één jaar uitgesteld.


Kosten monumentenpand niet altijd aftrekbaar

Eigenaren van een geregistreerd rijksmonument moeten goed in de gaten houden of gemaakte kosten voor dat pand op basis zijn van gewoon onderhoud en instandhouding of voor vernieuwing.

Wordt bijvoorbeeld een volledig nieuwe moderne badkamer met vloerverwarming aangebracht, dan is dat een vernieuwing en zijn deze kosten niet aftrekbaar.Eigenaren van een geregistreerd rijksmonument moeten goed in de gaten houden of gemaakte kosten voor dat pand op basis zijn van gewoon onderhoud en instandhouding of voor vernieuwing.

Wordt bijvoorbeeld een volledig nieuwe moderne badkamer met vloerverwarming aangebracht, dan is dat een vernieuwing en zijn deze kosten niet aftrekbaar.


Inspecteur der Belastingen aansprakelijk

Recent is een Inspecteur veroordeeld tot vergoeding van een immateriële schadevergoeding aan een belastingplichtige, omdat de Inspecteur geen redelijk termijn in acht had genomen voor de afhandeling.

De uitspraak van het Hof is opmerkelijk, omdat er een beroepprocedure liep vanwege het feit dat de belastingplichtige een buitenlandse bankrekening had verzwegen. Het beroep werd nota bene ongegrond verklaard door het Hof.
Ondanks de ongegrond verklaring van het ingestelde beroep werd aan deze in België wonende belastingplichtige wel een immateriële schadevergoeding toegekend, omdat de behandeling te lang geduurd had.Recent is een Inspecteur veroordeeld tot vergoeding van een immateriële schadevergoeding aan een belastingplichtige, omdat de Inspecteur geen redelijk termijn in acht had genomen voor de afhandeling.

De uitspraak van het Hof is opmerkelijk, omdat er een beroepprocedure liep vanwege het feit dat de belastingplichtige een buitenlandse bankrekening had verzwegen. Het beroep werd nota bene ongegrond verklaard door het Hof.
Ondanks de ongegrond verklaring van het ingestelde beroep werd aan deze in België wonende belastingplichtige wel een immateriële schadevergoeding toegekend, omdat de behandeling te lang geduurd had.


International betalen

Vanaf 1 februari 2014 zal er een gezamenlijke Europese betaalmarkt zijn (SEPA)
SEPA zal alleen nog maar gebruik kunnen maken van rekeningen met het IBAN-nummer.

Tip:

Zorg dat vanaf 1 januari 2013 controle en wijziging van de bankrekeningnummers van alle debiteuren en crediteuren gaat plaats vinden. Controleert u ook voor de administratieve software en of de software provider automatisch ook voor een aanpassing voor het internetbankieren zorg draagt.Vanaf 1 februari 2014 zal er een gezamenlijke Europese betaalmarkt zijn (SEPA)
SEPA zal alleen nog maar gebruik kunnen maken van rekeningen met het IBAN-nummer.

Tip:

Zorg dat vanaf 1 januari 2013 controle en wijziging van de bankrekeningnummers van alle debiteuren en crediteuren gaat plaats vinden. Controleert u ook voor de administratieve software en of de software provider automatisch ook voor een aanpassing voor het internetbankieren zorg draagt.


Overgangsregeling erfbelasting op vruchtgebruik.

Inkomstenbelasting

Indien ouders hun woning hebben overgedragen aan hun kinderen en zelf het zelfgebruik van de woning houden en er dus blijven wonen, dan valt de waarde aangroei in de toekomst onder de erfbelasting.
Als tegemoetkoming is er een overgangsregeling in de maak voor reeds bestaande gevallen.


Vermogensetikettering tweede woning:

Ondernemers.

Indien een ZZP’-er of free lance consultant een appartement of studio aanschaft in de buurt van de plaats waar regelmatig gewerkt wordt, dan kan deze tweede woning als bedrijfsvermogen worden aangemerkt als er een duidelijk verband is tussen het elders werken en het aanhouden van de woning daar.
In geval iemand standby moet zijn is dat duidelijk aan de orde.