Inspecteur der Belastingen aansprakelijk

Recent is een Inspecteur veroordeeld tot vergoeding van een immateriële schadevergoeding aan een belastingplichtige, omdat de Inspecteur geen redelijk termijn in acht had genomen voor de afhandeling.

De uitspraak van het Hof is opmerkelijk, omdat er een beroepprocedure liep vanwege het feit dat de belastingplichtige een buitenlandse bankrekening had verzwegen. Het beroep werd nota bene ongegrond verklaard door het Hof.
Ondanks de ongegrond verklaring van het ingestelde beroep werd aan deze in België wonende belastingplichtige wel een immateriële schadevergoeding toegekend, omdat de behandeling te lang geduurd had.Recent is een Inspecteur veroordeeld tot vergoeding van een immateriële schadevergoeding aan een belastingplichtige, omdat de Inspecteur geen redelijk termijn in acht had genomen voor de afhandeling.

De uitspraak van het Hof is opmerkelijk, omdat er een beroepprocedure liep vanwege het feit dat de belastingplichtige een buitenlandse bankrekening had verzwegen. Het beroep werd nota bene ongegrond verklaard door het Hof.
Ondanks de ongegrond verklaring van het ingestelde beroep werd aan deze in België wonende belastingplichtige wel een immateriële schadevergoeding toegekend, omdat de behandeling te lang geduurd had.