Eenmalige extra inkomsten uit de B.V.

Na invoering van de zogenaamde Flex B.V. wetgeving is er de mogelijkheid het aandelen kapitaal aan te passen. De B.V. kan zijn aandelen kapitaal in trekken en uitkeren aan de aandeelhouders.
Let wel op dat er een hoofdelijke aansprakelijkheidstermijn geldt van 5 jaren.
Er moet dus risico mijdend te werk worden gegaan.