Overgangsregeling erfbelasting op vruchtgebruik.

Inkomstenbelasting

Indien ouders hun woning hebben overgedragen aan hun kinderen en zelf het zelfgebruik van de woning houden en er dus blijven wonen, dan valt de waarde aangroei in de toekomst onder de erfbelasting.
Als tegemoetkoming is er een overgangsregeling in de maak voor reeds bestaande gevallen.