Vermijd belastingschulden

In 2014 zal de heffingsrente die de Ontvanger over openstaande belastingschulden in rekening brengt worden vastgesteld op 4% voor de Inkomstenbelasting en 8% voor de Vennootschapsbelasting. Deze nieuwe systematiek voor de heffingsrente volgt die van de wettelijke rente zoals die al vele jaren geldt.

Aan het begin van het jaar zal u dus rekening moeten houden met een juiste voorlopige aanslag en in de tweede helft van het jaar zal dit nog een keer moeten worden gecontroleerd, zodat een eventuele aanvullende voorlopige aanslag kan worden aangevraagd.