Vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer

Per 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling alsnog definitief ingevoerd.

Deze regeling is ter vervanging van de onbelaste verstrekkingen of vergoedingen die werkgevers aan hun werknemers volgens de Wet Loonbelasting kunnen geven. Met een aantal besluiten worden de mogelijkheden van de oude nog bestaande regeling verder beperkt. Nieuw is echter dat de zogenaamde intermediaire kosten als vaste vergoeding kunnen worden gegeven in plaats van op basis van periodieke declaratie.

Daar zijn wel voorwaarden aan  verbonden, maar de administratieve last wordt met deze regeling wel verminderd.