Uitbreiding werkgeversbegrip.

Ondernemers.

Indien werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met een andere werkgever permanent gedetacheerd zijn bij een andere onderneming, dan kan het bedrijf waar deze personen zijn gede­tacheerd onder omstandigheden ook als werkgever worden aangemerkt.
Dit speelt bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdrachten.