Terecht overdrachtsbelasting afgedragen omdat de Wijzigingswet NSW niet ziet op verkrijgingen ná 1 juni 2007

Wet op de belastingen van rechtsverkeer.
Terecht overdrachtsbelasting afgedragen omdat de Wijzigingswet NSW niet ziet op verkrijgingen ná 1 juni 2007

Uitspraak Hof Arnhem – 10/00446 (BS1153) – [30-08-2011]
Hof Arnhem sluit aan bij het oordeel van de Rechtbank dat een beroep op de Wijzigingswet NSW niet mogelijk is omdat belanghebbende en zijn echtgenote de onroerende zaak niet vóór de wetswijziging van 1 juni 2007 in eigendom hebben verkregen. De overdrachtsbelasting is derhalve terecht afgedragen.