Limitering infokap

Ondernemers.

De Hoge Raad heeft in een recent arrest bepaald dat winstuitdeling aan directeuren, groot aandeelhouders gelimiteerd kunnen zijn. Onttrekking van vermogen aan de onderneming met de be­doeling om de aandeelhouder / directeur te bevoordelen, kan dus als verkapte winstuitdeling worden beperkt en dus ook de belastingen over die voordelen.