Welkom bij van der Tak auditors en belastingadviseurs.

Van der Tak auditors en Belastingadviseurs richt zich met de werkzaamheden voornamelijk op alle voorkomende belastingzaken en auditing werkzaamheden met daarbij behorende advisering. Hiervoor richten wij ons uitsluitend op het midden- en klein bedrijf en vermogende particulieren.

Het kantoor bestaat al meer dan 50 jaar richt zich op een persoonlijke benadering met korte lijnen, zodat snel gereageerd kan worden. In het huidige tijdsbeeld is dat noodzakelijk.Door steeds veranderende regelgeving op steeds meer gebieden en vaak nog met terugwerkende kracht moet er snel worden nagegaan of er kans op bedreigingen zijn. Dit vraagt om een toekomst gerichte begeleiding om in de steeds uitbreidende en ondoorzichtiger wordende regelgeving risico’s te onderkennen. Daarop moet dan bijgestuurd worden.

De fiscale en bedrijfsjuridische ondersteuning en begeleiding zijn dan ook de kerntaken geworden van het kantoor. In onze begeleiding van MKB klanten gaan wij ervan uit dat de ondernemer zich moet kunnen richten op zijn feitelijke ondernemingsactiviteiten en zo min mogelijk (negatieve) energie moet steken in bijkomende zaken zoals administratie en het doorgronden van de steeds groeiende en ingewikkelder wordende wet- en regelgeving. De jaarlijkse verslaglegging gaat daarom uit van de grondslagen voor de taxonomie en de SBR (Standard Business Reporting). Met deze werkwijze op basis van de huidige inzichten worden overbodige controle maatregelen vermeden, waardoor de kosten op een lager niveau kunnen liggen.

Bij onze verwerkingen staat de privacy van onze cliënten voorop. Er wordt dus uitsluitend gewerkt via interne servers, dus niet in de cloud. De data blijven dus binnen het kantoor en worden natuurlijk goed beveiligd.

  • Auditing

  • Belastingadvies

  • Juridische begeleiding

  • Rentmeesters