Geen belastbaar loon als werkgever schadevergoedingvordering overneemt en de waarde meteen uitbetaalt

Loonbelasting.
Geen belastbaar loon als werkgever schadevergoedingvordering overneemt en de waarde meteen uitbetaalt

Uitspraak Rechtbank Leeuwarden – 10/1003 (BR6867) – [31-08-2011]
De door de Politieregio overgenomen vordering van een schadevergoeding wordt volgens Rechtbank Leeuwarden ondanks dat deze een op geld te waarderen voordeel is naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als een beloningsvoordeel ervaren.