Doorwerking melding betalingsonmacht betekent dat kennelijk onbehoorlijk bestuur aannemelijk moet worden

Formeel belastingrecht.
Doorwerking melding betalingsonmacht betekent dat kennelijk onbehoorlijk bestuur aannemelijk moet worden

Conclusie Advocaat-Generaal – 11/01496 (BR7065) – [03-08-2011]
Advocaat-Generaal betoogt dat als de melding betalingsonmacht doorwerkt wanneer de bestuurder opzettelijk onjuiste aangiften heeft gedaan, de ontvanger aannemelijk moet maken dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat de belastingschuld hierdoor niet is betaald.