DGA en auto van de zaak.

Voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA) is de gebruikelijk loon regeling in de Wet Loonbelasting van kracht. Vanwege de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 zijn alle afspraken met betrekking tot gebruikelijk loon en bijkomende regelingen voor een DGA vervallen. 

Tip:
Controleer of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden en of het gebruikelijk loon nog wel op hetzelfde niveau ligt. Let op dat de bijtelling voor het privé gebruik van de ter beschikking gestelde auto meegeteld wordt voor het gebruikelijk loon niveau. Ook een vergoeding voor de ZVW premie kan tot een verhoging van het belastbare gebruikelijk loon leiden.