De kinderopvang toeslag zal vanaf 2012 niet meer met terugwerkende kracht kunnen worden aangevraagd. Let U dus op een tijdige aanvraag.

Algemeen.

Rentevergoeding vervalt:
Met ingang van 2012 zal geen rente meer worden vergoed over te veel betaalde belasting.
Let u dus goed op dat u niet te veel betaalt op voorlopige aanslagen. Bij twijfel kan altijd een verzoekschrift voor vermindering worden ingediend.